Kursy i Szkolenia z zakresu endodoncji

Kursy praktyczne, teoretyczne

I. Pierwszy stopień

Opracowanie kanałów korzeniowych narzędziami rotacyjnymi

1. Poznanie anatomii kanałów w różnych grupach zębów

2. Zasady pracy narzędziami rotacyjnymi

3. Praca narzędziami Path file (Dentsply-Maillefer)

4. Praca narzędziami Mtwo (VDW) lub Protaper (Dentsply-Maillefer)

5. Prawidłowe otwarcie komory zęba i wykonanie dobrego dostępu do kanału korzeniowego

6. Techniki udrażniania częściowo z obliterowanych kanałów korzeniowych

7. Technika opracowania krzywizny kanału korzeniowego

8. Praca z endometrem, wyznaczanie długości roboczej

9. Dezynfekcja systemu kanałowego

II. Drugi stopień

Wypełnianie kanałów korzeniowych: gutaperką na ciepło - techniką płynnej fali gutaperki (CWC) oraz MTA. Podstawy leczenia z mikroskopem.

1. Triki w wypełnianiu kanałów korzeniowych – metodą bocznej kondensacji gutaperki

2. Wypełnianie kanałów techniką termiczną (CWC) – System B i Obtura

3. Zasady bezpiecznej pracy gutaperką na ciepło

4. Wypełnianie z użyciem MTA (zamykanie perforacji lub/i szerokiego wierzchołka korzenia)

5. Podstawowe zasady pracy w mikroskopie zabiegowym

6. Podstawy interpretacji w tomografii stożkowej CBCT

III. Trzeci stopień

Zaawansowane techniki leczenia z mikroskopem. Udrażnianie kanałów korzeniowych.

1. Poszukiwanie ujść kanałów

2. Usuwanie wkładów koronowo - korzeniowych: metalowych i z włókien szklanych

3. Usuwanie złamanych narzędzi

4. Udrażnianie zwapniałych kanałów

5. Praca instrumentami ultradźwiękowymi

6. Usuwanie starych wypełnień w kanałach korzeniowych 

 

Kursy z zakresu endodoncji prowadzone przez dr n. med. Przemysława Kustra. Kursy mają charakter praktyczny z teorią dotyczącą praktyki. Prowadzone są indywidualnie lub maksymalnie dwie osoby. Terminy kursów ustala się w rejestracji telefon: 12 626 94 44 lub 696 586 296. Można także przesłać wiadomość na maila: rejestracja@kustra.med.pl z numerem kursu i telefonem kontaktowym oraz imię i nazwisko.

Po kursie uczestniczący otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia.