Wykonywanie protez

Wykonujemy protezy od szkieletowych na różnych stopach do całkowitych.